O IMP AZS

Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS to cykl zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych prowadzony od 2016 roku w ramach upowszechniania sportu.

Idea wprowadzenia aktywności fizycznej w proces rehabilitacji ruchowej i aktywizacji społecznej jest zjawiskiem mającym głębokie uzasadnienie wynikające z korzyści jakie niesie wysiłek fizyczny. Sport jest nie tylko drogą do osiągnięcia należytego stanu zdrowia, ale również środkiem wpływającym pozytywnie na sytuacje socjalną uczestnika co ogółem zwiększa poczucie jakości życia. Dla osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności aktywność fizyczna nabiera szczególnej wartości w przypadku przewlekłych i trwałych dysfunkcji wymagających długotrwałego i ciągłego procesu.

Projekt IMP AZS skierowany jest do osób niepełnosprawnych z całej Polski uprawiających lub chcących uprawiać sport amatorsko. Poprzez wplecioną koncepcje porozumienia i zrozumienia realizowaną przez osoby ukierunkowane i wyspecjalizowane w tej dziedzinie pomagają w budowaniu pomostu między rożnymi grupami społecznymi oraz sprzyjają tworzeniu pomyślnych warunków dla pozyskiwania nowych odbiorców sportu, lepszego zrozumienia jego znaczenia. Możliwość sportowej rywalizacji pozwala osobom niepełnosprawnym włączyć się lub powrócić do czynnego życia.

Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.