Integracyjne Festiwale AZS

Integracyjne Festiwale AZS to cykl obozów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami prowadzony od 2016 roku w ramach upowszechniania sportu.

Idea wprowadzenia aktywności fizycznej w proces rehabilitacji ruchowej i aktywizacji społecznej jest zjawiskiem mającym głębokie uzasadnienie wynikające z korzyści jakie niesie wysiłek fizyczny. Sport jest nie tylko drogą do osiągnięcia należytego stanu zdrowia, ale również środkiem wpływającym pozytywnie na sytuacje socjalną uczestnika co ogółem zwiększa poczucie jakości życia. Dla osób o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności aktywność fizyczna nabiera szczególnej wartości w przypadku przewlekłych i trwałych dysfunkcji wymagających długotrwałego i ciągłego procesu.

Projekt IF AZS skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami z całej Polski uprawiających lub chcących uprawiać sport amatorsko. Poprzez wplecioną koncepcje porozumienia i zrozumienia realizowaną przez osoby ukierunkowane i wyspecjalizowane w tej dziedzinie pomagają w budowaniu pomostu między rożnymi grupami społecznymi oraz sprzyjają tworzeniu pomyślnych warunków dla pozyskiwania nowych odbiorców sportu, lepszego zrozumienia jego znaczenia. Możliwość sportowej rywalizacji pozwala osobom z niepełnosprawnościami włączyć się lub powrócić do czynnego życia.

Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Najbliższy obóz

Integracyjny Festiwal Sportów Letnich AZS

termin: 2 września-
11 września
2024
miejsce: Wilkasy k. Giżycka
 • Obóz sportowy skierowany jest do pełnoletnich osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grupinwalidów
 • Organizator pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem zakwalifikowanych uczestników oraz zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej
 • Możliwość uczestnictwa we wszystkich formach aktywności dla osób początkujących jak i zaawansowanych.
 • W programie m.in.: kajakarstwo, nordic walking, kolarstwo, boccia, siatkówka plażowa, tenis
 • Zajęcia w małych grupach dostosowanych do umiejętności oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności
 • Uzupełniające formy aktwyności fizycznej: fitness, turystyka piesza, tenis stołowy
 • START NABORU:
  08.06.2024 r. – godzina 08:06
 • KONIEC NABORU:
  11.06.2024 r. – godzina 23:59
 • Osoby zakwalifikowane do udziału w obozie otrzymają potwierdzenie w wiadomości e-mail do dnia 20.06.2024 r.

poprzednie edycje

wydarzenia w tym roku

Integracyjny Festiwal Sportów Letnich AZS

termin: 2 września-
11 września
2024
miejsce: Wilkasy k. Giżycka
Brak ustalonych terminów kolejnych wydarzeń.

Formularz zgłoszeń

Jeśli pole wyboru wydarzenia jest puste tzn. że aktualnie nie trwa już/jeszcze żaden nabór.

Nazwa wydarzenia *
Nazwisko *
Imię *
Płeć *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Stopień niepełnosprawności *
Symbol przyczyny niepełnosprawności *
Rodzaj legitymacji *
Numer legitymacji - 12 cyfr *
Wszystkie dane dostępne po wykupieniu członkostwa na stronie: www.legitymacje.azs.pl. W przypadku braku dostępu do konta prosimy zamiast numeru legitymacji wpisać "brak dostępu".
Klub / Jednostka AZS *
Status studenta *
CZY DOTYCHCZAS UCZESTNICZYŁAŚ/-EŚ W INTEGRACYJNYM FESTIWALU SPORTÓW LETNICH AZS? *
Rozmiar koszulki *
Specjalna dieta? *
Inne informacje dla organizatora
Zaakceptuj oświadczenia : *
 1. Zapoznałam /-em się ze wszystkimi informacjami oraz regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 2. Zobowiązuję się stawić w miejscu zakwaterowania w pierwszym dniu obozu do godziny 18:30.
 3. Mój stan zdrowia pozwala na udział w Integracyjnym Festiwalu Sportów Letnich AZS.
 4. Jestem świadoma /-y, że administratorem moich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy z siedzibą ul. Kredytowa 1a ; 00-056 Warszawa, e-mail: zg@azs.pl, więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności na: https://polityka.azs.pl/.
 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 6. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych przez Akademicki Związek Sportowy.
 7. Wszystkie podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
 8. Jestem świadoma /-y, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zajęcia zostaną zastąpione alternatywnymi formami aktywności fizycznej.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału niezwłocznie poinformuję koordynatora drogą mailową: ifs@azs.pl. W przypadku rezygnacji z udziału po terminie zakończenia zgłoszeń pokryję koszty uczestnictwa (nie dotyczy choroby, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim bądź nagłych sytuacji losowych rozpatrywanych indywidualnie).